คอนกรีตมวลเบา เค บล็อคเป็นคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบาที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ ทราย น้ำ และฟองอากาศ ขนาดเล็กๆ เป็นจำนวนมากฟองอากาศที่มีความแข็งแรงและมีขนาดเล็กในคอนกรีตมวลเบา เค บล็อคเกิดจาก สารสร้างฟองอากาศที่มีคุณภาพของเค บล็อค เทคโนโลยี(K Block Foaming Agent)เมื่อผลิตผ่านเครื่อง ผลิตโฟม(foam generator)จะเกิดเป็นฟองอากาศที่มีความแข็งแรงและมีขนาดเล็กที่เรียกว่า “โฟม” จากนั้น จึงนำไปผสมรวมกับซีเมนต์เพสต์หรือมอร์ต้าร์ สำหรับผลิตเป็นคอนกรีตมวลเบาฟองอากาศที่มีความแข็งแรง และมีขนาดเล็กๆ เหล่านี้รวมกับเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับกระบวนการผลิตจะทำให้ได้วัสดุ ที่มีน้ำหนักเบาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น :

อาคารวัสดุ:

 • บล็อกที่มีน้ำหนักเบา
 • กำแพงหล่อในสถานที่
 • แผงสำเร็จรูปสำหรับผนังสัมผัสคอนกรีต
 • Floor Toppings
 • หลังคาฉนวนกันความร้อน
 • Knockdown Kitchens
 • กำแพงแซนวิช
 • คอนกรีตสถาปัตยกรรม

Geotechnical :

 • Slope stabilization
 • Sub-base material
 • Bridge approaches
 • Void filling
 • Retaining wall backfills

ประโยชน์ที่จะได้รับ

คอนกรีตมวลเบา เค บล็อก ผลิตโดยการผสม ปูนซีเมนต์ ทราย น้ำ และเติมฟองอากาศขนาดเล็ก ปริมาณของปูนซีเมนต์, ทราย, น้ำและฟองอากาศ ผสมรวมกัน ซึ่งอยู่ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต เพื่อให้มีน้ำหนักเบา คุณสมบัติตามความต้องการ โดยมีคุณสมบัติ คือ ความแข็งแรง น้ำหนักเบา การนำความร้อน ป้องกันเสียงหรือความทนทาน

คอนกรีตมวลเบา เค บล็อก มีการใช้งานเหมือนคอนกรีตธรรมดาทุกด้าน เช่นการบ่มหรือความแข็งแรง เมื่อเวลาผ่าน และน้ำหนักเบาจึงทำให้มีประโยชน์ต่อการใช้อีกมาก


ประโยชน์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยี เค บล็อก มีดังนี้:

การดูดซึมน้ำต่ำ: ด้วยฟองอากาศแบบเซลล์ปิด ทำให้การดูดซับน้ำต่ำ ซึ่งจะมีผลดังต่อไปนี้

1. คอนกรีตมวลเบาสามารถใช้ปูนก่อ – ปูนฉาบทั่วไปได้
2. เค บล็อก คอนกรีตมวลเบา สามารถใช้ในบริเวณที่มีความเปียกชื้น เช่น ผนังห้องน้ำได้
3. ไม่มีปัญหาออกจาก K บล็อกน้ำหนักเบาสำเร็จรูปคอนกรีตหรือแผงหล่อในระนาบสัมผัส

ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย : เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตคอนกรีตมวลเบารูปแบบอื่น ส่วนที่สำคัญของ คอนกรีตมวลเบา เค บล็อก คือ ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับราคาของวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง (เช่น อิฐมอญ บล็อกมวลเบาทั่วไป) อย่างน้อยในราคาเดียวกันต่อ M2 และในหลายกรณีไม่แพง และรวดเร็วในการสร้าง

เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี : น้ำหนักเบาและโครงสร้างเป็นฟองอากาศแบบเซลล์ปิด ไม่เชื่อมต่อกัน จึงทำให้ค่านำความร้อนต่ำ เหมาะกับการใช้งาน (ค่าฉนวนกันความร้อนสูง)

การป้องกันไฟ : การนำความร้อนต่ำยังสามารถทำให้การป้องกันไฟที่เพิ่มขึ้น - ผนัง เค บล็อก จะป้องกันไฟได้มากกว่า อิฐมอญ คอนกรีตหรือบล็อกผนัง คอนกรีตมวลเบาทั่วไป คอนกรีต มวลเบาจะไม่เผาหรือมีสารก่อควันที่เป็นอันตราย

การป้องกันเสียง : คลื่นเสียงจะผ่านอากาศ ทำให้เกิดคลื่นเสียงรบกวน ในการลดความเข้ม ระหว่างผนัง (ที่เกิดขึ้นในระดับเสียงที่ต่ำกว่า) คอนกรีตมวลเบา เค บล็อก มีฟองอากาศที่ก่อ ให้เกิดผลเช่นเดียวกัน คือฟองอากาศจะช่วยลดการดังของเสียงลง ด้วยความถี่ต่ำ (เช่น เสียงเบสจากเพลง)

ความยืดหยุ่น : การผสมคอนกรีตมวลเบา สามารถใช้สูบหรือเทลาด ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้กับงาน เทหลังคาหรืองานเทพื้นต่างระดับ และยังสามารถผสมคอนกรีตเทหน้าไซต์งานได้โดยตรง หรือหล่อคอนกรีตจากโรงงาน

ลดปัญหาสุขภาพ : เนื่องจาก เค บล็อก มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ และมีค่า PH สูง ทำให้ ลดปัญหาการเกิดเชื้อรา และแบคทีเรียตามผนังที่อยู่อาศัยได้อย่างดี ซึ่งผลิตภัณฑ์ เค บล็อก จะช่วยลดปัญหาเรื่องสุขภาพได้มากขึ้น

การขนส่ง : ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าลดลงอย่างมาก - ทั้งการหล่อสินค้าหน้าไซต์งาน (ไม่จำเป็นต้องขนส่งสินค้า) หรือการลดน้ำหนัก - ชิ้นส่วนต่าง ๆ ถูกโหลดไปยังรถบรรทุก ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อตัน

การลดน้ำหนัก : ลดน้ำหนักได้ 10% - 90% เมื่อเทียบกับคอนกรีตน้ำหนักปกติ

ประหยัดอุปกรณ์ : เพราะน้ำหนักที่เบาของบล็อก ทำให้ลดขนาดของเครน

ลดการใช้แรงงาน : ด้วยคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาของบล็อก จึงทำให้ลดการใช้แรงงานลง โดยก่อ ผนังเร็วกว่าอิฐมอญ 3-5 เท่า และการใช้ผนังหล่อในที่จะช่วยให้งานเสร็จเร็วกว่าก่อกำแพงด้วย อิฐมอญประมาณ 15-20 เท่า

ประหยัดค่าใช้จ่าย : น้ำหนักอาคารลดลง หมายถึงจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางรากฐาน ดังที่กล่าวมา จะช่วยให้ต้นทุนในการใช้คอนกรีตมวลเบาลดลง

อื่นๆ : เค บล็อกคอนกรีตมวลเบาเป็นเรื่องง่ายมากที่จะไม่น่าสนใจและอาจจะเกิดขึ้นในชั้นลง ไปมีความหนาอย่างน้อย 40 มิลลิเมตร

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com