เค บล็อค เทคโนโลยี คอนกรีตมวลเบาที่มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี โดยการพัฒนาเทคโนโลยี จากระบบการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC จนเป็นเทคโนโลยี เค บล็อค ที่ได้พัฒนาคุณภาพน้ำยาและเทคนิค การผลิตฟองอากาศ จนได้ฟองอากาศที่มีขนาดเล็ก แข็งแรง ไม่เชื่อมต่อกัน และกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่มีคุณภาพ น้ำหนักเบา แข็งแรง และอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี โดยเฉพาะการลดอัตราการดูดซึมน้ำ จึงส่งผลให้คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค มีคุณสมบัติของบล็อคมวลเบาอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ เค บล็อค ได้คุณสมบัติตามมาตรฐานอุสาหกรรม (มอก.2601-2556) ด้วยระบบการผลิตแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ ทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างไม่จำกัด

คอนกรีตมวลเบา เค บล็อค เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาการผลิตมาจากระบบ CLC เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการ....

...อ่านต่อ

สารสร้างฟองอากาศ เค บล็อค สามารถผลิตฟองอากาศที่มีขนาดเล็ก แข็งแรง และไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตคอนกรีตมวลเบา....

...อ่านต่อ

เค บล็อค มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถผลิตคอนกรีตมวลเบาได้มากกว่า 1 ล้าน ก้อน/เดือน สามารถออกแบบให้ผลิตตาม...

...อ่านต่อ
คุณสมบัติที่สำคัญ สิ่งที่คุณจะได้รับจาก เค บล็อค
การดูดซึมน้ำต่ำ ฉนวนป้องกันความร้อนดีที่สุด
ลดปัญหาการเกิดเชื้อรา
ลดปัญหาสุขภาพ
ใช้ปูนก่อ – ปูนฉาบทั่วไป
ฟองอากาศขนาดเล็ก ไมเชื่อมต่อกันและการกระจายสม่ำเสมอ
ค่า PHสูง
เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะที่ดี
ไม่มีปัญหาการเจาะสกรู
ลดปัญหาสุขภาพจากผนังเชื้อรา ห้องเย็นสบาย
ช่วยให้ห้องมีอากาศที่สะอาด
ข่าวอื่นๆ ดูทั้งหมด

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

...อ่านต่อ

lightweight concrete in Australia

With product and project requests coming in from Australia, K Block travelled there to explore the potential for using and producing lightweight concrete products.

...อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทอรัส เอส ดี จำกัด ได้ร่วมกันกำหนด "นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม" เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบา โดยกำหนดนโยบายดังนี้

...อ่านต่อ

เชื้อราในช่วงหน้าฝน

ช่วงหน้าฝน ฝนตกหนักๆ ผนังบ้านอาจสะสมความชื้นจากน้ำฝน ก่อให้เกิดเชื้อราในบ้าน แนะนำให้ก่อกำแพงด้วยคอนกรีตมวลเบา เค บล็อค

...อ่านต่อ

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com